Fødsel

Er tilbuddet til førstegangsgravides fødselsforberedelse godt nok – og hvad betyder forberedelsen for fødslen?